Tlf: 33 44 55 66

Advokaterne

Foldschack · Forchhammer · Dahlager

Vi løser opgaver for private, virksomheder og institutioner, som tænker lidt anderledes.

Monique Marie Filus

Advokatsekretær

Monique Marie Filus er sekretær for Line Barfod og Amalie Starch. Monique Marie Filus har været ansat hos os siden 2013.

Kontakt

Monique Marie Filus

Tlf dir : 33 44 55 68

Vi arbejder bl.a. for

Det vi gør

Vi går uden tøven på tværs af juridiske discipliner og gængse faggrænser for at skabe helhedsorienterede og varige løsninger for vores klienter.

Vi arbejder først og fremmest indenfor følgende områder : Selskabsret, erhvervsret, socialøkonomi, fonde og foreninger, retssager, arbejdsret, fast ejendom, landbrugsret, menneskerettigheder og bestyrelsesarbejde.

Vi rådgiver såvel privatpersoner som erhvervsklienter med henblik på at finde løsninger, som imødekommer vores klienters ønsker og behov og som samtidig medtager et langsigtet perspektiv.

Vi er et holdningskontor. Vi lægger derfor vægt på, at vi kan stå inde for de sager, vi arbejder med, så klienten er sikret en høj grad af personligt engagement fra vores side.

Når du kommer ind til os, vil vi :

Du kan kontakte os på :

Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod Advokatpartnerselskab
Skindergade 23
Postboks 2257
1019 København K
Tlf : 33 44 55 66

Partnere

Retfærdighed er et nøgleord i vores arbejde. Vores målsætning er at forene faglighed med holdning og personligt engagement.

Lulla Forchhammer

Advokat. MPO

Lulla Forchhammer har gennem mange år arbejdet indenfor arbejdsret, herunder med uretmæssig afskedigelse og straffesager. Lulla Forchhammer varetager desuden opgaver vedrørende stiftelse af små andelsboligforeninger og andre samejeformer.

Lulla Forchhammer beskæftiger sig desuden med rådgivning af ledere og virksomheder i forbindelse med organisatoriske forandringsprocesser og tilrettelægger udviklingsforløb for organisationer i mistrivsel med fokus på såvel ledere som medarbejdere.

Lulla Forchhammer varetager bestyrelsesposter i en række både danske og udenlandske selskaber, fonde og foreninger.

Christian Dahlager

Advokat (H)

Christian Dahlager beskæftiger sig navnlig med erhvervsret, retssager og bestyrelsesarbejde. Han er forfatter til bøgerne Civile Retssager, Behandling af Småsager og Få Ret.

Christian Dahlager er medlem af Advokatrådets procesretsudvalg, Højesteretsskranken, samt forhenværende medlem af Procesbevillingsnævnet og underviser desuden i procesret. Han er formand for bestyrelserne i Farumhus A/S, Alberg & Buchardt ApS og Kunsten Media Fonden, næstformand i Glad Fonden, samt medlem af bestyrelserne for Mungo Park, UL Demko A/S, Dr. Dante Fonden og Dorte Leck Fischers Fond.

Knud Foldschack

Advokat (L)

Knud Foldschacks indsatsområder er især indenfor økologi og alternative organisationsformer, herunder udfordringerne i forbindelse med etableringen og driften af socialøkonomiske virksomheder.

Knud Foldschacks repræsentation i flere private og offentligt relaterede fonde, herunder Solhverv-, Christiania- og Promille-afgiftsfonden gør også fondsjuraen til et speciale.

Kontakt

Lulla Forchhammer

Tlf : 33 44 55 66

Sekretær :

Kontakt

Christian Dahlager

Tlf : 33 44 55 66

Kontakt

Knud Foldschack

Tlf : 33 44 55 66

Sekretær :

Medarbejdere

Vores kontor er uformelt. Det gælder både den måde, vi har indrettet lokalerne på og vores omgangsform. Vi tror på, at et atmosfærefyldt, inspirerende rum skaber dynamik mennesker imellem.

Amalie Starch

Advokat (L) og Partner

Amalie Starch er cand.jur. fra Københavns Universitet med speciale i strafferet. Amalie Starch har været ansat hos os siden 2020.

Dorthe Kynde Nielsen

Advokat (L) og Partner

Dorthe Kynde Nielsen er cand.jur. fra Aarhus Universitet. Dorthe Kynde Nielsen har været ansat hos os siden 2011.

Helena R. Gjerding

Advokat og Partner

Helena Reumert Gjerding er cand.jur. fra Københavns Universitet. Helena Reumert Gjerding har været ansat hos os siden 2014.

Olivia Hansen

Advokat og Partner

Olivia Hansen er cand.jur. fra Københavns Universitet. Olivia Hansen har været ansat hos os siden februar 2017.

Alexander Bergmann

Advokat og Partner

Alexander Bergmann er cand.jur. fra Københavns Universitet. Alexander Bergmann har været ansat hos os siden februar 2018.

Kontakt

Amalie Starch

Tlf dir : 33 44 55 72

Kontakt

Dorthe Kynde Nielsen

Tlf dir : 33 44 55 75

Kontakt

Helena R. Gjerding

Tlf dir : 33 44 55 64

Kontakt

Olivia Hansen

Tlf dir : 33 44 55 77

Kontakt

Alexander Bergmann

Tlf dir : 33 44 55 65

Steven Vildgaard Hansen

Advokat

Steven Vildgaard Hansen er cand.jur. fra Københavns Universitet. Steven Vildgaard Hansen har været ansat hos os siden 2013.

Marianne Holm

Advokatsekretær

Marianne Holm er sekretær for Knud Foldschack, Olivia Hansen og Alexander Bergmann. Marianne Jensen har været ansat hos os siden 2003.

Monique Marie Filus

Advokatsekretær

Monique Marie Filus er sekretær for Line Barfod og Amalie Starch. Monique Marie Filus har været ansat hos os siden 2013.

Sina Parbst Frederiksen

Stud.jur

Sina Parbst Frederiksen har været ansat hos os siden 2020.

Sofia Wilhelmsen Munch

Stud.jur

Sofia Wilhelmsen Munch har været ansat hos os siden 2020.

Kontakt

Steven V. Hansen

Tlf dir : 33 44 55 67

Kontakt

Marianne Holm

Tlf dir : 33 44 55 60

Kontakt

Monique Marie Filus

Tlf dir : 33 44 55 68

Kontakt

Sina Parbst Frederiksen

Tlf dir : 33 44 55 71

Kontakt

Sofia W. Munch

Tlf : 33 44 55 71

Peer Appel

Administrationschef

Marianne Storm Larsen

Bogholder

Liva Boye Krüger

Receptionist

Rebecca Ingemann Madsen

Adv. Fuldmægtig

Rebecca Ingemann Madsen er cand.jur fra Københavns Universitet. Rebecca har været ansat hos os siden 2020.

Kontakt

Peer Appel

Tlf dir : 33 44 55 80

Kontakt

Marianne Storm Larsen

Tlf dir : 33 44 55 76

Kontakt

Liva Boye Krüger

Kontakt

Rebecca Ingemann Madsen

Kontakt os

Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod
Advokatpartnerselskab
Skindergade 23, 4.
1159 København K
Tlf : (+45) 33 44 55 66

Følg os på facebook

CVR : 38 75 54 98
Danske Bank
Reg. 4183
Kontonr. 3001522175
IBAN : DK07 3000 3001 5221 75
BIC/SWIFT : DABADKKK

Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod Advokatpartnerselskab er organiseret som et advokatpartnerselskab.

Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokatpartnerselskabet Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatpartnerselskabet Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatpartnerselskabet Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatpartnerselskabet Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod og/eller utilfredshed med en af Advokatpartnerselskabet Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.