Tlf: 33 44 55 66

Advokaterne

Foldschack | Forchhammer
Dahlager | Barfod

Vi løser opgaver for private, virksomheder og institutioner,
som tænker lidt anderledes.

Vores arbejde / Forretningsbetingelser - Kolonne 2 / Luk

Personoplvsninger

Vi vil i forbindelse med oprettelse af sager være nødt til at modtage personoplysninger fra vores klienter og i nogle tilfælde fra udenforstående, f.eks. myndigheder, domstole og andre parter i en sag.

Det vil, afhængigt af sagens art, i nogle tilfælde også være nødvendigt at videregive personoplysninger til udenforstående, f.eks. myndigheder, domstole og andre parter i en sag.

Vi indhenter personoplysninger efter modtagelse af samtykke fra klienten. Klienten er til enhver tid berettiget til at trække dette samtykke tilbage, hvorefter vi er forpligtet til at slette oplysningerne.

Såfremt klienten ønsker at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har liggende på vedkommendes sag, eller ønsker dem rettet eller slettet, er vi forpligtet til at efterkomme dette ønske.

Vi følger Advokatsamfundets vejledning vedrørende personoplysninger og udsender, ved oprettelse af nye sager, særskilt skrivelse vedrørende vores politikker for området.

Honorar og betaling

Ved løsning af en sag tilstræber vi at udføre den for et honorar, der står i rimeligt forhold til den ydede indsats og sagens karakter. Honoraret fastsættes på grundlag af flere forskellige parametre. Udgangspunktet er den medgåede tid til løsning af sagen. Herudover indgår tillige den grad af specialistviden, som sagens løsning har krævet, størrelsen af de involverede værdier, sagens vigtighed for klienten, sagens eventuelle hastende karakter, det opnåede resultat og det med sagen forbundne ansvar.

Omkostninger og udlæg afholdt af advokatkontoret på en klients vegne betales af klienten ud over honoraret.

Indskvdergaranti og klientmidler

Tidligere var indskud på klientkonto fuldt garanteret ved pengeinstitutters konkurs, men siden 2015 har reglerne for klientkonti været de samme som for almindelige bankkonti.

Det betyder, at man som klient, hvis advokatens bank bliver nødlidende, vil miste beløb ud over kr. 750.000. Hvis klienten både har penge på egne konti og på advokatkontorets klientbankkonto i samme bank, vil klienten kun få dækket maksimumbeløbet via garantiordningen.

Advokatkontoret bruger Danske Bank og Merkur Andelskasse som hovedbankforbindelser. Med mindre andet aftales, vil betroede midler vedrørende advokatkontorets sager blive indsat på klientkonto i disse banker.

Begge vores hovedbanker opererer med negativ rente. Klientkonti, oprettet af advokatkontoret, bliver belastet med negativ rente, fordi vi samlet overstiger det beløb på 2 mio.kr. man kan have indestående uden at skulle betale for det. Pr. 1.1.2018 er den negative rente i Danske Bank 0,55 % + et gebyr på 1.500 kr. I Merkur Andelskasse er den negative rente 0,8 %. Gebyr og negativ rente kan opkræves hos klienten.

Vi arbejder bl.a. for

Det vi gør

Vi går uden tøven på tværs af juridiske discipliner og gængse faggrænser for at skabe helhedsorienterede og varige løsninger for vores klienter.

Vi arbejder først og fremmest indenfor følgende områder : Selskabsret, erhvervsret, socialøkonomi, fonde og foreninger, retssager, arbejdsret, fast ejendom, landbrugsret, menneskerettigheder og bestyrelsesarbejde.

Vi rådgiver såvel privatpersoner som erhvervsklienter med henblik på at finde løsninger, som imødekommer vores klienters ønsker og behov og som samtidig medtager et langsigtet perspektiv.

Vi er et holdningskontor. Vi lægger derfor vægt på, at vi kan stå inde for de sager, vi arbejder med, så klienten er sikret en høj grad af personligt engagement fra vores side.

Når du kommer ind til os, vil vi :

Du kan kontakte os på :

Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod Advokatpartnerselskab
Skindergade 23
Postboks 2257
1019 København K
Tlf : 33 44 55 66

Partnere

Retfærdighed er et nøgleord i vores arbejde. Vores målsætning er at forene faglighed med holdning og personligt engagement.

Lulla Forchhammer

Advokat. MPO

Lulla Forchhammer har gennem mange år arbejdet indenfor arbejdsret, herunder med uretmæssig afskedigelse og straffesager. Lulla Forchhammer varetager desuden opgaver vedrørende stiftelse af små andelsboligforeninger og andre samejeformer.

Lulla Forchhammer beskæftiger sig desuden med rådgivning af ledere og virksomheder i forbindelse med organisatoriske forandringsprocesser og tilrettelægger udviklingsforløb for organisationer i mistrivsel med fokus på såvel ledere som medarbejdere.

Lulla Forchhammer varetager bestyrelsesposter i en række både danske og udenlandske selskaber, fonde og foreninger.

Christian Dahlager

Advokat (H)

Christian Dahlager beskæftiger sig navnlig med erhvervsret, retssager og bestyrelsesarbejde. Han er forfatter til bøgerne Civile Retssager, Behandling af Småsager
og Få Ret.

Christian Dahlager er medlem af Advokatrådets procesretsudvalg, Højesteretsskranken, samt forhenværende medlem af Procesbevillingsnævnet og underviser desuden i procesret. Han er formand for bestyrelserne i Jane Kønig A/S, Farumhus A/S, Alberg & Buchardt ApS, Bording Friskole, samt medlem af bestyrelserne for bl.a. Glad Fonden, Mungo Park, UL Demko A/S og Kunsten.nu

Knud Foldschack

Advokat (L)

Knud Foldschacks indsatsområder er især indenfor økologi og alternative organisationsformer, herunder udfordringerne i forbindelse med etableringen og driften af socialøkonomiske virksomheder.

Knud Foldschacks repræsentation i flere private og offentligt relaterede fonde, herunder Solhverv-, Christiania- og Promille-afgiftsfonden gør også fondsjuraen til et speciale.

Line Barfod

Advokat

Line Barfod arbejder primært indenfor socialøkonomiske virksomheder og andre alternative virksomheds-former. Hun har gennem flere år arbejdet med gældsråd-givning og været advokat for foreninger, fonde, virksomheder mv.

Line Barfod har siddet i Folketinget for Enhedslisten fra 2001-2011, bla. som retsordfører. Herudover sidder Line Barfod i en række bestyrelser, repræsentantskaber, råd mv.

Kontakt

Lulla Forchhammer

Tlf : 33 44 55 66

Sekretær :

Kontakt

Christian Dahlager

Tlf : 33 44 55 66

Sekretær :

Kontakt

Knud Foldschack

Tlf : 33 44 55 66

Sekretær :

Kontakt

Line Barfod

Tlf : 33 44 55 66

Sekretær :

Medarbejdere

Vores kontor er uformelt. Det gælder både den måde, vi har indrettet lokalerne på og vores omgangsform. Vi tror på, at et atmosfærefyldt, inspirerende rum skaber dynamik mennesker imellem.

Dorthe Kynde Nielsen

Advokat (L) og Associeret Partner

Dorthe Kynde Nielsen er cand.jur. fra Aarhus Universitet. Dorthe Kynde Nielsen har været ansat hos os siden 2011.

Steven Vildgaard Hansen

Advokat og Associeret Partner

Steven Vildgaard Hansen er cand.jur. fra Københavns Universitet. Steven Vildgaard Hansen har været ansat hos os siden 2013.

Marianne Jensen

Advokatsekretær

Marianne Jensen er sekretær for Knud Foldschack. Marianne Jensen har været ansat hos os siden 2003.

Monique Marie Filus

Advokatsekretær

Monique Marie Filus er sekretær for Lulla Forchhammer og Line Barfod. Monique Marie Filus har været ansat hos os siden 2013.

Betina Follin

Advokatsekretær

Betina Follin er sekretær for Christian Dahlager. Betina Follin har været ansat hos os siden 2005.

Kontakt

Dorthe Kynde Nielsen

Tlf dir : 33 44 55 75

Kontakt

Steven V. Hansen

Tlf dir : 33 44 55 78

Kontakt

Marianne Jensen

Tlf dir : 33 44 55 60

Kontakt

Monique Marie Filus

Tlf dir : 33 44 55 68

Kontakt

Betina Follin

Tlf dir : 33 44 55 61

Helena R. Gjerding

Advokatfuldmægtig

Helena Reumert Gjerding er cand.jur. fra Københavns Universitet. Helena Reumert Gjerding har været ansat hos os siden nov. 2014.

Sidsel Arler Juhl

Advokatfuldmægtig

Sidsel Arler Juhl er cand.jur. fra Københavns Universitet. Sidsel Arler Juhl har været ansat hos os siden nov. 2014.

Olivia Hansen

Advokatfuldmægtig

Olivia Hansen er cand.jur. fra Københavns Universitet. Olivia Hansen har været ansat hos os siden februar 2017.

Alexander Bergmann

Advokatfuldmægtig

Alexander Bergmann er cand.jur. fra Københavns Universitet. Alexander Bergmann har været ansat hos os siden feb. 2018.

Tara Kramhøft

Stud. jur.

Kontakt

Helena R. Gjerding

Tlf dir : 33 44 55 65

Kontakt

Sidsel Arler Juhl

Tlf dir : 33 44 55 71

Kontakt

Olivia Hansen

Tlf dir : 33 44 55 72

Kontakt

Alexander Bergmann

Tlf dir : 33 44 55 65

Kontakt

Tara Kramhøft
Tlf : 33 44 55 66

Holger Daugaard

Stud. jur

Marianne Storm Larsen

Bogholder

Anders Poulsen

Bogholder

Clara-Cornelia Riber

Receptionist

Kontakt

Holger Daugaard

Tlf : 33 44 55 74

Kontakt

Marianne Storm Larsen

Tlf dir : 33 44 55 76

Kontakt

Anders Poulsen

Tlf dir : 33 44 55 64

Kontakt

Clara-Cornelia Riber
Tlf : 33 44 55 66

Kontakt os

Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod
Advokatpartnerselskab
Skindergade 23
Postboks 2257
DK-1019 København K
Tlf : (+45) 33 44 55 66

Følg os på facebook

CVR : 38 75 54 98
Danske Bank
Reg. 4183
Kontonr. 3001522175
IBAN : DK07 3000 3001 5221 75
BIC/SWIFT : DABADKKK

Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod Advokatpartnerselskab er organiseret som et advokatpartnerselskab.

Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod Advokatpartnerselskab uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.