Tlf: 33 44 55 66

Advokaterne

Foldschack | Forchhammer
Dahlager | Barfod

Vi løser opgaver for private, virksomheder og institutioner,
som tænker lidt anderledes.

Vores arbejde / Forretningsbetingelser - Kolonne 1 / Luk

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver sag, som advokatpartnerselskabet Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod bliver anmodet om at bistå med løsningen af, med mindre andet aftales skriftligt.

Modtagelse af sagen

Ved modtagelse af sagen undersøger vi gennem interne procedurer, om der foreligger interessekonflikt eller inhabilitet. Såfremt vi konstaterer, at dette er tilfældet, henviser vi efter bedste evne og efter klientens udtrykkelige anmodning, til alternative muligheder.

Hvidvaskregler

Som alle andre advokatvirksomheder er vi omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og terrorbekæmpelse. Dette medfører, at vi ved sagens oprettelse i nogle sager har pligt til at indhente identitetsoplysninger på alle klienter. Disse identitetsoplysninger opbevares i maksimum 5 år. Dog kan aftale om opbevarelse af identitetsoplysningerforlænges efter udtrykkelig forudgående skriftlig af tale med klienten.

Behandling og afslutning af sagen

Vores bistand ydes i overensstemmelse med gældende regler for advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater samt de advokatetiske regler, der er vedtaget af advokatrådet. Reglerne kan bl.a. findes på www.advokatsamfundet.dk.

Ophavsretten til det materiale, som vi udarbejder og leverer i forbindelse med sagen, tilhører advokatkontoret, med mindre andet aftales skriftligt. Vi opbevarer alle dokumenter i sagen i mindst 5 år efter sagens afslutning, det vil sige datoen fra den afsluttende honorarnota. Originale dokumenter udleveres til klienten umiddelbart efter sagens afslutning.

Vi arbejder bl.a. for

Det vi gør

Vi går uden tøven på tværs af juridiske discipliner og gængse faggrænser for at skabe helhedsorienterede og varige løsninger for vores klienter.

Vi arbejder først og fremmest indenfor følgende områder : Selskabsret, erhvervsret, socialøkonomi, fonde og foreninger, retssager, arbejdsret, fast ejendom, landbrugsret, menneskerettigheder og bestyrelsesarbejde.

Vi rådgiver såvel privatpersoner som erhvervsklienter med henblik på at finde løsninger, som imødekommer vores klienters ønsker og behov og som samtidig medtager et langsigtet perspektiv.

Vi er et holdningskontor. Vi lægger derfor vægt på, at vi kan stå inde for de sager, vi arbejder med, så klienten er sikret en høj grad af personligt engagement fra vores side.

Når du kommer ind til os, vil vi :

Du kan kontakte os på :

Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod Advokatpartnerselskab
Skindergade 23
Postboks 2257
1019 København K
Tlf : 33 44 55 66

Partnere

Retfærdighed er et nøgleord i vores arbejde. Vores målsætning er at forene faglighed med holdning og personligt engagement.

Lulla Forchhammer

Advokat. MPO

Lulla Forchhammer har gennem mange år arbejdet indenfor arbejdsret, herunder med uretmæssig afskedigelse og straffesager. Lulla Forchhammer varetager desuden opgaver vedrørende stiftelse af små andelsboligforeninger og andre samejeformer.

Lulla Forchhammer beskæftiger sig desuden med rådgivning af ledere og virksomheder i forbindelse med organisatoriske forandringsprocesser og tilrettelægger udviklingsforløb for organisationer i mistrivsel med fokus på såvel ledere som medarbejdere.

Lulla Forchhammer varetager bestyrelsesposter i en række både danske og udenlandske selskaber, fonde og foreninger.

Christian Dahlager

Advokat (H)

Christian Dahlager beskæftiger sig navnlig med erhvervsret, retssager og bestyrelsesarbejde. Han er forfatter til bøgerne Civile Retssager, Behandling af Småsager
og Få Ret.

Christian Dahlager er medlem af Advokatrådets procesretsudvalg, Højesteretsskranken, samt forhenværende medlem af Procesbevillingsnævnet og underviser desuden i procesret. Han er formand for bestyrelserne i Jane Kønig A/S, Farumhus A/S, Alberg & Buchardt ApS, Bording Friskole, samt medlem af bestyrelserne for bl.a. Glad Fonden, Mungo Park, UL Demko A/S og Kunsten.nu

Knud Foldschack

Advokat (L)

Knud Foldschacks indsatsområder er især indenfor økologi og alternative organisationsformer, herunder udfordringerne i forbindelse med etableringen og driften af socialøkonomiske virksomheder.

Knud Foldschacks repræsentation i flere private og offentligt relaterede fonde, herunder Solhverv-, Christiania- og Promille-afgiftsfonden gør også fondsjuraen til et speciale.

Line Barfod

Advokat

Line Barfod arbejder primært indenfor socialøkonomiske virksomheder og andre alternative virksomheds-former. Hun har gennem flere år arbejdet med gældsråd-givning og været advokat for foreninger, fonde, virksomheder mv.

Line Barfod har siddet i Folketinget for Enhedslisten fra 2001-2011, bla. som retsordfører. Herudover sidder Line Barfod i en række bestyrelser, repræsentantskaber, råd mv.

Kontakt

Lulla Forchhammer

Tlf : 33 44 55 66

Sekretær :

Kontakt

Christian Dahlager

Tlf : 33 44 55 66

Sekretær :

Kontakt

Knud Foldschack

Tlf : 33 44 55 66

Sekretær :

Kontakt

Line Barfod

Tlf : 33 44 55 66

Sekretær :

Medarbejdere

Vores kontor er uformelt. Det gælder både den måde, vi har indrettet lokalerne på og vores omgangsform. Vi tror på, at et atmosfærefyldt, inspirerende rum skaber dynamik mennesker imellem.

Dorthe Kynde Nielsen

Advokat (L) og Associeret Partner

Dorthe Kynde Nielsen er cand.jur. fra Aarhus Universitet. Dorthe Kynde Nielsen har været ansat hos os siden 2011.

Steven Vildgaard Hansen

Advokat og Associeret Partner

Steven Vildgaard Hansen er cand.jur. fra Københavns Universitet. Steven Vildgaard Hansen har været ansat hos os siden 2013.

Marianne Jensen

Advokatsekretær

Marianne Jensen er sekretær for Knud Foldschack. Marianne Jensen har været ansat hos os siden 2003.

Monique Marie Filus

Advokatsekretær

Monique Marie Filus er sekretær for Lulla Forchhammer og Line Barfod. Monique Marie Filus har været ansat hos os siden 2013.

Betina Follin

Advokatsekretær

Betina Follin er sekretær for Christian Dahlager. Betina Follin har været ansat hos os siden 2005.

Kontakt

Dorthe Kynde Nielsen

Tlf dir : 33 44 55 75

Kontakt

Steven V. Hansen

Tlf dir : 33 44 55 78

Kontakt

Marianne Jensen

Tlf dir : 33 44 55 60

Kontakt

Monique Marie Filus

Tlf dir : 33 44 55 68

Kontakt

Betina Follin

Tlf dir : 33 44 55 61

Helena R. Gjerding

Advokatfuldmægtig

Helena Reumert Gjerding er cand.jur. fra Københavns Universitet. Helena Reumert Gjerding har været ansat hos os siden nov. 2014.

Sidsel Arler Juhl

Advokatfuldmægtig

Sidsel Arler Juhl er cand.jur. fra Københavns Universitet. Sidsel Arler Juhl har været ansat hos os siden nov. 2014.

Olivia Hansen

Advokatfuldmægtig

Olivia Hansen er cand.jur. fra Københavns Universitet. Olivia Hansen har været ansat hos os siden februar 2017.

Alexander Bergmann

Advokatfuldmægtig

Alexander Bergmann er cand.jur. fra Københavns Universitet. Alexander Bergmann har været ansat hos os siden feb. 2018.

Tara Kramhøft

Stud. jur.

Kontakt

Helena R. Gjerding

Tlf dir : 33 44 55 65

Kontakt

Sidsel Arler Juhl

Tlf dir : 33 44 55 71

Kontakt

Olivia Hansen

Tlf dir : 33 44 55 72

Kontakt

Alexander Bergmann

Tlf dir : 33 44 55 65

Kontakt

Tara Kramhøft
Tlf : 33 44 55 66

Holger Daugaard

Stud. jur

Marianne Storm Larsen

Bogholder

Anders Poulsen

Bogholder

Clara-Cornelia Riber

Receptionist

Kontakt

Holger Daugaard

Tlf : 33 44 55 74

Kontakt

Marianne Storm Larsen

Tlf dir : 33 44 55 76

Kontakt

Anders Poulsen

Tlf dir : 33 44 55 64

Kontakt

Clara-Cornelia Riber
Tlf : 33 44 55 66

Kontakt os

Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod
Advokatpartnerselskab
Skindergade 23
Postboks 2257
DK-1019 København K
Tlf : (+45) 33 44 55 66

Følg os på facebook

CVR : 38 75 54 98
Danske Bank
Reg. 4183
Kontonr. 3001522175
IBAN : DK07 3000 3001 5221 75
BIC/SWIFT : DABADKKK

Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod Advokatpartnerselskab er organiseret som et advokatpartnerselskab.

Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod Advokatpartnerselskab uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.