Tlf: 33 44 55 66

Advokaterne

Foldschack | Forchhammer | Dahlager

Vi løser opgaver for private, virksomheder og institutioner,
som tænker lidt anderledes.

Vores arbejde

Vi arbejder bl.a. for

Det vi gør

Vi går uden tøven på tværs af juridiske discipliner og gængse faggrænser for at skabe helhedsorienterede og varige løsninger for vores klienter.

Vi arbejder først og fremmest indenfor følgende områder: Selskabsret, erhvervsret, socialøkonomi, fonde og foreninger, retssager, arbejdsret, fast ejendom, landbrugsret, menneskerettigheder og bestyrelsesarbejde.

Vi rådgiver såvel privatpersoner som erhvervsklienter med henblik på at finde løsninger, som imødekommer vores klienters ønsker og behov og som samtidig medtager et langsigtet perspektiv.

Vi er et holdningskontor. Vi lægger derfor vægt på, at vi kan stå inde for de sager, vi arbejder med, så klienten er sikret en høj grad af personligt engagement fra vores side.

Når du kommer ind til os, vil vi:

Du kan kontakte os på:

Advokaterne
Foldschack & Forchhammer
Skindergade 23
Postboks 2257
1019 København K
Tlf: 33 44 55 66

Partnere

Retfærdighed er et nøgleord i vores arbejde. Vores målsætning er at forene faglighed med holdning og personligt engagement.

Lulla Forchhammer

Advokat

Lulla Forchhammer har gennem mange år arbejdet indenfor arbejdsret, herunder forsikringssager ved sygdomsforløb, uretmæssig afskedigelse og straffesager.

Lulla Forchhammer beskæftiger sig desuden med stiftelse af bofællesskaber; rådgiver i forbindelse med etablering af landsbysamfund og varetager bestyrelsesposter i såvel selskaber som fonde og foreninger.

Christian Dahlager

Advokat (H)

Christian Dahlager beskæftiger sig navnlig med erhvervsret, retssager og bestyrelsesarbejde.

Christian er forfatter til bøgerne Civile Retssager, Behandling af Småsager
og Få Ret.

Herudover er Christian Dahlager medlem af Advokatrådets procesretsudvalg, Højesteretsskranken, samt forhenværende medlem af Procesbevillingsnævnet og underviser desuden i procesret.

Knud Foldschack

Advokat (L)

Knud Foldschacks indsatsområder er især indenfor økologi og alternative organisationsformer, herunder udfordringerne i forbindelse med etableringen og driften af socialøkonomiske virksomheder.

Knud Foldschacks repræsentation i flere private og offentligt relaterede fonde, herunder Solhverv-, Christiania- og Promille-afgiftsfonden gør også fondsjuraen til et speciale.

Line Barfod

Advokat

Line Barfod arbejder primært indenfor socialøkonomiske virksomheder og andre alternative virksomheds-former. Hun har gennem flere år arbejdet med gældsråd-givning og været advokat for foreninger, fonde, virksomheder mv.

Line Barfod har siddet i Folketinget for Enhedslisten fra 2001-2011, bla. som retsordfører. Herudover sidder Line Barfod i en række bestyrelser, repræsentantskaber, råd mv.

Kontakt

Lulla Forchhammer

Tlf: 33 44 55 66

Sekretær:

Kontakt

Christian Dahlager

Tlf: 33 44 55 66

Sekretær:

Kontakt

Knud Foldschack

Tlf: 33 44 55 66

Sekretær:

Kontakt

Line Barfod

Tlf: 33 44 55 66

Sekretær:

Medarbejdere

Vores kontor er uformelt. Det gælder både den måde, vi har indrettet lokalerne på og vores omgangsform. Vi tror på, at et atmosfærefyldt, inspirerende rum skaber dynamik mennesker imellem.

Dorthe Kynde Nielsen

Advokat

Dorthe Kynde Nielsen er cand.jur. fra Aarhus Universitet. Dorthe Kynde Nielsen har været ansat hos Foldschack & Forchhammer siden 2011.

Marianne Jensen

Advokatsekretær

Marianne Jensen er sekretær for Knud Foldschack. Marianne Jensen har været ansat hos Foldschack & Forchhammer siden 2003.

Betina Follin

Advokatsekretær

Betina Follin er sekretær for Christian Dahlager. Betina Follin har været ansat hos Foldschack & Forchhammer siden 2005.

Monique Marie Filus

Advokatsekretær

Monique Marie Filus er sekretær for Lulla Forchhammer og Line Barfod. Monique Marie Filus har været ansat hos Foldschack & Forchhammer siden 2013.

Shuki Foighel

Advokatfuldmægtig

Shuki Foighel er cand.jur. fra Københavns Universitet. Shuki Foighel har været ansat hos Foldschack & Forchhammer siden 2012.

Kontakt

Dorthe Kynde Nielsen

Tlf: 33 44 55 66

Kontakt

Marianne Jensen

Tlf: 33 44 55 66

Kontakt

Betina Follin

Tlf: 33 44 55 66

Kontakt

Monique Marie Filus

Tlf: 33 44 55 66

Kontakt

Shuki Foighel

Tlf: 33 44 55 66

Steven Vildgaard Hansen

Advokatfuldmægtig

Steven Vildgaard Hansen er cand.jur. fra Københavns Universitet. Steven Vildgaard Hansen har været ansat hos Foldschack & Forchhammer siden 2013.

Helena R. Gjerding

Advokatfuldmægtig

Helena Reumert Gjerding er cand.jur. fra Københavns Universitet. Helena Reumert Gjerding har været ansat hos Foldschack & Forchhammer siden nov. 2014.

Maja Bak-Hansen

Advokatfuldmægtig

Maja Bak-Hansen er cand.jur. fra Københavns Universitet. Maja Bak-Hansen har været ansat hos Foldschack & Forchhammer siden 2015.

Alexandra Nyborg Klerk

Advokatfuldmægtig

Alexandra Nyborg Klerk er cand.jur. fra Københavns Universitet. Alexandra Nyborg Klerk har været ansat hos Foldschack & Forchhammer siden feb. 2016.

Sidsel Arler Juhl

Stud. jur.

Sidsel Arler Juhl er stud.jur. på Københavns Universitet. Sidsel Arler Juhl har været ansat hos Foldschack & Forchhammer siden nov. 2014.

Kontakt

Steven Vildgaard Hansen

Tlf: 33 44 55 66

Kontakt

Helena Reumert Gjerding

Tlf: 33 44 55 66

Kontakt

Maja Bak-Hansen

Kontakt

Alexandra Nyborg Klerk

Tlf: 33 44 55 66

Kontakt

Sidsel Arler Juhl

Tlf: 33 44 55 66

Clara Johanne Simonsen

Stud. jur.

Clara Johanne Simonsen er stud.jur. på Københavns Universitet. Clara Johanne Simonsen har været ansat hos Foldschack & Forchhammer siden jan. 2016.

Maria Pagels

Komm. og web

Maria Pagels er cand.ling.merc fra Københavns Universitet. Maria Pagels har været ansat hos Foldschack & Forchhammer siden 2008.

Marianne Storm Larsen

Bogholder

Hanne Sørensen

Bogholder

Fiona Carew Dahlager

Receptionist

Kontakt

Clara J. Simonsen

Tlf: 33 44 55 66

Kontakt

Maria Pagels

Tlf: 33 44 55 66

Kontakt

Marianne Storm Larsen

Tlf: 33 44 55 66

Kontakt

Hanne Sørensen

Tlf: 33 44 55 66

Kontakt

Fiona Carew Dahlager
Tlf: 33 44 55 66

Molly Henningsen

Receptionist

Kontakt

Molly Heningsen
Tlf: 33 44 55 66

Kontakt os

Advokaterne
Foldschack & Forchhammer
Skindergade 23
Postboks 2257
DK-1019 København K
Tlf: (+45) 33 44 55 66
www.ecolaw.dk

CVR: 26 90 86 04
Danske Bank
Reg. 4183
Kontonr. 3001522175
IBAN: DK07 3000 3001 5221 75
BIC/SWIFT: DABADKKK

Advokaterne Foldschack & Forchhammer er organiseret som et interessentskab.

Advokaterne hos Advokaterne Foldschack & Forchhammer er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokaterne Foldschack & Forchhammer er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokaterne Foldschack & Forchhammer uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne Foldschack & Forchhammer anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.